آیت الله احمد کافی الملکی

آیت الله احمد کافی الملکی
فرزند عباسعلی
از تلامیذ مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری از موسس حوزه بود و سالیان درازی در حوزه علمیه قم. به تدریس و تربیت فضلا می پرداخت در 26 شوال 1411 برابر 21 اردیبهشت سال 1370 دار فانی را وداع گفت وعلاقه مندان و آشنایان و تلامیذ خود را به سوگ نشاند. مرحوم آقای کافی در سال 1318 هجری و قمری  برابر 1277 شمسی در آذربایجان، منطقه شبستر در روستای کافی الملک دیده به جهان گشود و در سال 1340از آنجا به تبریز مهاجرت نمود و 10 سال تمام در مدرسه طالبیه.  ادبیات را نزد  علماء آنجا خوانده و مكاسب را از اساتید بزرگ تبریز، مانند مرحوم آیتالله حاج میرزا ابوالحسن انگجى و آیت الله سید عبدالعظیم و آیت الله شهیدی استفاده کرد و آنگاه در سال 1350 حوزه تبریز را به قصد تکمبل معلومات به سوی حوزه علمیه قم ترک گفت و قریب 6 سال از درس مرحوم آیت الله موسس حائری – ره – بهره گرفت و همچنانکه پس از ورود مرحوم آیت الله بروجردی به حوزه علمیه قم در بحث فقه و اصول او حاضر می شد. و در عین حال در مدت اقامت خود در تبریز  و اقامت به شصت سال در قم، به تدریس سطوح عالی پرداخته و افرادی را تربیت کرده است .
مرحوم کافی به فضل و كمال موصوف و به قدس و تقوا معروفست ، وهمچنین انسانی وارسته و بسیار عفیف و محجوب و غالبا خاموش و در فکر بود سرانجام این مرد روحانی در 26 شوال 1411 در سن 93 سالگی دیده از جهان فرو بست و از طرف فضلای حوزه با جلالیت تشییع گردید ودر صحن بزرگ به خاک سپرده شد روحش شاد یادش  گرامی باد

گرد آورنده و نویسنده مطالب : قربانعلی کریمخانی

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین حاجی میرزا حسینقلی ذاکری

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین حاجی میرزا  حسینقلی ذاکری متولد روستای کافی الملک در سال ۱۲۷۸ متولد شد بعد از اتمام دوره مقدماتی آموزش درمکتبخانه میرزا ابو محمد  ملا امینی از روستایی کوشک در مسجد کوچک باقرآباد درس می داد فرا گرفت که بعدا برای آموزش بیشتربه حوزه علمیه تبریز رفت از درسهای مرحوم آیت الله حاج میرزا ابوالحسن انگجى و غیره … فراگرفت بعد از مدتی عازم حوزه علمیه قم شد از محضرآیت الله العظمى بروجردى و غیره …. استفاده كرده بعد اینکه دوره آموزشی درآنجا با موفقیت سپری کرده به کافی الملک مراجعت نموده وب ا دخترخانم  میرزا ابو محمد  ملا امینی ازدواج کرده درروستای کافی الملک به عنوان یکی از مبلغان دین مبین اسلام و اهل منبر بوده است و همچنین دارای دفترخانه ثبت اسناد و املاک و دفترخانه ازدواج و طلاق روستای کافی الملک را به عهده داشت بعداز کلی خدمت به مردم در سال ۱۳۶۱ در سن 83 سالگی چشم از جهان فروبسته است  روحش شاد و یاداش گرامی

نویسنده قربانعلی کریمخانی