بناهای تاریخی

نام بناهای تاریخی روستای کافی الملک به شرح زیر است:
 • مسجد النبی محله باقر آباد
 • ورودی و بافت ساختمانی بنائی باقدمت بیش از 300 سال در روستایی کافی الملک
 • قبرستان محله شمس
 • سقف الواری یکی از خانه های روستای که طبق مهر بنا شده در سال 1347 شمسی است
 • نمایی از ورودی اصلی روستا که در جاده اصلی از طرف شبستر قبل از کوزه کنان قرار دارد تابلو ورودی روستا می نشان می دهد
 • مسجد علی بن ابیطالب محله دیزج چائی
 • دبیرستان دخترانه کافی الملک
 • مسجد امام حسین . محله حلاجلار
 • مسجد جامع کافی الملک محله شمس
 • موسسه خیره بانو فاطمه قشقایی خانه سالمندان و اکرام و ایتام . بناشده شده در محله شمس در جای قبرستان مروت توسط جناب آقای سید صمد موسوی یکی از خیرین کافی الملک
 • ورودی محله دیزج چائی
 • سقف طویله و انبار کاهی که در اثر عوامل طبیعی همچون برف و باران و گذر زمان در حال تخریب شدن می باشد
 • ورودی خانه مسکونی 300 ساله در حال خراب شدن می باشد
 • مسیر خط راه آهن سراسری تبریز استانبول از جنوب روستای کافی المک عبور می کند جدا کنند زمین های روستا با دریاچه ارومیه است